Nederland January 24, 2023

Wat is bodem isolatie?

Wanneer je de vloer van je woning wenst te isoleren zal je tot de vaststelling komen dat je dit op verschillende manieren kan doen. In eerste instantie is het mogelijk om op de benedenverdieping isolatie te voorzien. Dit lijkt de meest voor de hand liggende optie (en dat is eigenlijk ook wel zo), maar helaas zal je tot de vaststelling komen dat dit niet zomaar in elke woning tot de mogelijkheden behoort. Wanneer voor jouw huis geldt dat dit geen optie is zal je tot de conclusie komen dat het zomaar een goed idee kan zijn om te kiezen voor bodem isolatie. Alles wat je over dit type van isolatie moet weten laten we je zeer graag ontdekken hieronder op deze pagina.

Hoe wordt bodem isolatie in de praktijk toegepast?

Wanneer je de vloer van je woning wenst te isoleren kan je daarvoor op verschillende manieren te werk gaan. Uiteraard is het mogelijk om de vloer op de benedenverdieping te voorzien van een isolatielaag, maar daarnaast is het eveneens een mogelijkheid om isolatie in de kruipruimte te voorzien. Wanneer je kiest voor deze laatste optie kan je overwegen om bodem isolatie te voorzien. Zoals de naam al aangeeft wordt deze isolatie op de bodem van deze kruipruimte geplaatst. Hierdoor wordt voorkomen dat koude lucht ongehinderd via de vloer kan doordringen tot in de woning. Op deze manier kan niet alleen het wooncomfort worden vergroot, daarnaast zal je ook een aantrekkelijke besparing kunnen realiseren op je energiefactuur. 

Welke kosten zijn eraan verbonden?

Wil jij ook graag bodem isolatie (laten) plaatsen? Dan is het natuurlijk niet meer dan logisch dat je een goed beeld zal willen hebben van de kosten die daarmee gepaard gaan. Voor deze kosten geldt dat ze worden bepaald aan de hand van het type isolatiemateriaal waar gebruik van wordt gemaakt. We maken op vlak van deze materialen een onderscheid tussen de volgende opties:

  1. Isolatieparels;
  2. Isolatiechips;
  3. Schelpen-isolatie;

De voordeligste optie zijn de zogenaamde isolatiechips. Aan deze optie zijn kosten verbonden gelegen tussen de 20 en 30 euro per vierkante meter. Je moet er uiteraard ook bij stil blijven staan dat niet alleen het type isolatiemateriaal bepalend is voor de kosten die je zal moeten betalen. Ook het tarief van de vakman van je keuze speelt op dit vlak een belangrijke rol. 

Bodem isolatie, voor veel mensen een uitstekende oplossing

Een groot aantal onderzoeken die zijn uitgevoerd door de jaren heen hebben duidelijk gemaakt dat warme lucht op verschillende manieren de woning kan verlaten. In eerste instantie werd er natuurlijk vooral jarenlang gedacht aan het feit dat de warme lucht het huis uitsluitend verliet via het dak. Voor warme lucht geldt namelijk toch dat ze over een stijgende werking beschikt? Dat is juist, maar vaak wordt ze wel dicht tegen de grond of vloer aan opgewekt. Wanneer er dan geen sprake is van aanwezige vloerisolatie zal je tot de vaststelling komen dat er op deze manier al heel wat warme lucht verloren gaat die uiteraard vervolgens terug moet worden gecompenseerd. Door het voorzien van bodem isolatie in de kruipruimte kan hier verandering in worden gebracht. Op deze manier kan je toch een obstakel creëren voor warme lucht die via de vloer het huis zou willen verlaten. 

You may also like...