Amsterdam January 30, 2023

Werken zoeken als pedagogisch medewerker

Heb je pas je studie afgerond en ben je op zoek naar een baan als pedagogisch medewerker? Levert een zoekopdracht op het internet met als zoekterm ‘vacature pedagogisch medewerker’ je niets op, dan kun je dit artikel doornemen om te weten te komen welke banen je eventueel kunt vervullen. 

De werkzaamheden van een pedagogisch medewerker 

Als pedagogisch medewerker krijg je voornamelijk te maken met kinderen tussen 0 en 18 jaar. Meestal gaat het om kinderen die op de een of andere manier te maken krijgen met sociale, psychische of gedragsproblemen. Soms worden ze hiervoor behandeld in een speciale instelling en soms betreft het een klinische behandeling. Het is de bedoeling dat je de kinderen bijstaat met hun problemen en dat ze een veilig gevoel bij je hebben. 

Werken in de jeugdzorg 

Vanwege een onveilige situatie thuis of vanwege het gedrag van een kind, kan het zijn dat zo een kind wordt geplaatst in een speciale instelling. Het is echter niet hetzelfde als bijvoorbeeld de organisatie kinderopvang Amsterdam. De kinderen die in de instelling verblijven krijgen de nodige aandacht van jeugdzorg. Belangrijk is dat ze zich uiteindelijk ontwikkelen tot stabiele volwassenen. In het begeleidingstraject worden ouders meestal betrokken. Vertoond het kind verbetering, dan mag het kind weer naar huis. 

Justitiële jeugdinrichting

Als pedagogisch medewerker zou je ook in contact kunnen komen met kinderen oftewel jeugdigen die in aanraking zijn geweest met de politie. Deze kinderen moeten soms een gevangenisstraf uitzitten en worden dan geplaatst in de jeugdgevangenis. Tijdens hun verblijf in zo een inrichting ondergaan ze een resocialisatietraject. Hier gaat men niet alleen na wat heeft geleid tot het plegen van een misdrijf, maar werkt men ernaartoe om zo een jeugdige weer klaar te stomen voor deelname aan de maatschappij. Als pedagogisch medewerker begeleid je het kind in dat traject. 

Rol in het speciaal onderwijs 

Als pedagogisch medewerker kun je ook een rol vervullen in het speciaal onderwijs. Meestal hebben de kinderen in het speciaal onderwijs extra aandacht en ondersteuning nodig. Jij kunt activiteiten met de kinderen ondernemen door bijvoorbeeld te knutselen met de kinderen. Je kunt dat ook individueel doen als je bezig bent het kind te begeleiden. Belangrijk is dat deze kinderen met jouw hulp uiteindelijk ook als volwaardige burgers hun intrede kunnen doen in de maatschappij. 

You may also like...